Những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiên Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An

Thứ ba - 05/01/2021 20:32 196 0
Những kết quả đạt được sau 02 năm thực hiên Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An
Chương trình OCOP là một Chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố, các khu công nghiệp), tận dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn theo hướng bền vững. Do vậy, việc phát phát triển sản phẩm OCOP là một tất yếu khách quan đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Để đánh giá phân hạng các sản phẩm OCOP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Trong đó, đã quy định chi tiết việc đánh giá phân hạng sản phẩm gồm 3 phần:
- Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm).
- Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm).
- Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm).
Bước vào thực hiện chương trình ngành Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực của Chương trình OCOP tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Đề án, kế hoạch thực hiện, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thành lập bộ máy điều hành Chương trình thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, tư vấn, tập huấn về nội dung, cách thức triển khai đến các cấp, các ngành, đặc biệt đến các chủ thể và nhân dân về tầm quan trọng mục đích ý nghĩa của Chương trình OCOP.
Có thể nói, sau hơn 02 năm triển khai, Chương trình OCOP đã thực sự đi vào cuộc sống, được cả hệ thống chính trị, nhất là người dân, các chủ thể tham gia Chương trình đồng tình hưởng ứng. Hiện nay 21/21 huyện thành thị đã phê duyệt kế hoạch thực hiện. Chúng ta đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ có 90 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đạt 3 sao trở lên và kết quả năm 2019 đã có 48 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (trong đó có 15 sản phẩm đạt 4 sao); Năm 2020 đến nay qua đánh giá vòng một Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã lựa chọ được 67 sản phẩm đạt 3 sao trở lên; như vậy đến cuối năm 2020 chúng ta có khoảng 115 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên/kế hoạch 90 sản phẩm (đạt 127,8%) và Nghệ An được đánh giá là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số sản phẩm đạt sao (cả nước hiện có … sản phẩm đạt 3 sao trở lên).
Đây là những sản phẩm tiêu biểu cho các vùng miền, đảm bảo các tiêu chí theo Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng do Chính phủ quy định thuộc 6 nhóm sản phẩm gồm: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải may mặc; đồ lưu niệm, nội thất trang trí; dịch vụ du lịch.
 Nhìn chung các sản phẩm tham gia dự thi đánh giá xếp hạng lần này phong phú, đa dạng về chủng loại; đảm bảo về chất lượng sản phẩm hàng hóa, hình thức mẫu mã, bao bì được nâng lên rõ rệt so với các năm trước đây, đặc biệt có sự tham gia của các Làng du lịch cộng đồng (HomeStay), các sản vật gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống thế mạnh của địa phương như: Gừng, Chè Tuyết Shan Kỳ Sơn; Thịt bò giàng Tương Dương; Nhút, Bưởi Thanh Chương, Thủy sản Thị xã Hoàng Mai; Lạc Diễn Châu…. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và đến nay toàn tỉnh đã có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành/đạt chuẩn Nông thôn mới, có 332/411 xã đạt tiêu chí số 10 về Thu nhập, chiếm 77%; có 246/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 59,8%.
Bên cạnh, có nhiều sản phẩm đạt sao OCOP thì theo khảo sát, đánh giá các sản phẩm sau khi được công nhận đạt 3 sao OCOP trở lên đã được đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nên được nhiều người tiêu dùng biết đến, đã từng bước tạo dựng, củng cố uy tín, niềm tin đối với người tiêu dùng; nhờ vậy, đã có nhiều thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh; mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng doanh thu bán hàng của nhiều sản phẩm vẫn tăng đáng kể, điển hình như các sản phẩm cà gai leo, dây thì canh, giảo cổ lam của Công ty CP dược liệu Pù Mát doanh thu bán hàng 8 tháng đầu năm 2020 đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2019; Công ty Biển Quỳnh đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2019…
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì quá trình phát triển các sản phẩm OCOP của các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các sản phẩm dự thi đánh giá xếp hạng 02 năm vừa qua chủ yếu là sản phẩm sản xuất chủ yếu là thủ công, máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất còn hạn chế, các chủ thể chưa quan tâm đến kiểu dáng, nhãn mác, bao bì đóng gói nên chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, sức cạnh tranh trên thị trường thấp, giá thành cao,…
Thông qua thi đánh giá xếp hạng hàng năm xuất hiện các mô hình hay cách làm sáng tạo điển hình như các địa phương: Nam Đàn biết phát huy thế mạnh sản vật của vùng bán sơn địa, sản phẩm truyền thống có thế mạnh về du lich như: bột sắn dây, giò bê Nam Nghĩa, sản phẩm Sen quê Bác; Thanh Chương phát huy sản vật của vùng trung du miền núi như: phẩm chè, cây có múi, gà đồi,....; Con Cuông sản phẩm làng du lịch cộng đồng (HomeStay), rượu men lá, thổ cẩm; Tân Kỳ phát huy sản phẩm cây có múi, mật mía, mật ong, trứng gà; Quỳnh Lưu rượu đông trùng hạ thảo, tảo xoắn, đậu tương lên men, dò bê Từ Tâm; Yên Thành phát huy sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, cây có múi, gà đồi, dò bê. Ngoài ra, có một số địa phương phát huy sản phẩm ngành nghề truyền thống như: hương trầm Quỳ Châu, bánh đa Đô Lương, rượu Nghi Đức, rượu mú từn Long Lưu, nước mắm Cửa Lò, Diễn Châu,…
Để tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, đề nghị các cấp các ngành thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Chương trình OCOP tại các địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị trong tâm xuyên suốt trong việc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới, tuân thủ đúng chủ trương Chu trình OCOP, khuyến kích các sản phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt. Mỗi một địa phương cần phải xác định việc phát triển hoàn thiện sản phẩm OCOP ngoài mục đích kinh tế còn có ý nghĩa về mặt văn hóa, xã hội. Trong quá trình đánh giá phân hạng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, nể nang, chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng.
Thứ hai: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập huấn, hướng dẫn để cán bộ và nhân dân đặc biệt là các chủ thể tham gia chương trình OCOP hiểu được quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của Chương trình  là: Phát huy nội lực của các địa phương gắn với đơn vị hành chính làng, xã, huyện, thành phố, thị xã để phát huy sức sáng tạo và nội lực tiềm năng của các địa phương, tập trung phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn có giá trị gia tăng cao.
Thứ ba: Các ngành, các địa phương cần quán triệt phương châm: Mục tiêu phát triển hàng hóa sản phẩm OCOP là hướng tới các chủ thể và cộng đồng, Động lực cũng từ chủ thể và cộng đồng, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đặc biệt là ban hành khung pháp lý để các địa phương thực hiện, trong quá trình thực hiện cần phải tuân thủ 4 nguyên tắc “Tự nguyện; Địa phương hướng tới toàn cầu; Độc lập và sáng tạo; Đào tạo nguồn nhân lực”, đảm bảo đúng chu trình 6 bước, có lộ trình, kế hoạch rõ ràng.
Thứ tư: Các địa phương cần tổ chức rà soát, đánh giá kết quả công tác triển khai Chương trình OCOP của địa phương trong 02 năm vừa qua, ban hành kế hoạch thực hiện năm 2021-2025 đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức gây tốn kém về thời gian và kinh phí thực hiện.
Thứ năm: Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn các cấp hiểu rõ bản chất của chương trình; Phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo chương trình, đặc biệt quan tâm chú ý đến chủ trương phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn làm cơ sở để phát triển các sản phẩm OCOP.
Thứ sáu: Coi trọng công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm và có cơ chế chính sách đủ mạnh để giúp các chủ thể hoàn thiện sản phẩm. Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải để khuyến khích, động viên, kích cầu các chủ thể đẩy mạnh sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Thứ bảy: Tăng cường vai trò và sự tham gia của chính quyền các cấp trong việc phát triển và đánh giá sản phẩm OCOP tiến hành hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các cam kết về chất lượng của chủ thể kinh tế sau khi đã có sản phẩm đạt sao OCOP nhất là đối với các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng cần xây dựng chính sách hỗ trợ để giúp các sản phẩm duy trì và phát triển để đạt được thứ hạng cao hơn. Đối với các sản phẩm tham gia chương trình chưa đạt chuẩn OCOP các ngành các địa phương tiến hành rà roát phân loại nhu cầu cần hỗ trợ trong đó ưu tiên các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế về thổ nhưỡng, cảnh quan, văn hóa và tính cộng đồng của địa phương. Rà soát và nâng cao chất lượng công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo minh bạch và chất lượng, không chạy theo thành tích.
 Thứ tám: Các chủ thể sản xuất chủ động đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc và đổi mới dây chuyền sản xuất, mẫu mã bao bì sản phẩm, tổ chức sản xuất  nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trường xuất khẩu.
Thứ chín: Các địa phương cần quan tâm ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của trung ương và tỉnh trên địa bàn.
 Hy vọng rằng, với tiềm năng thế mạnh sẵn có của các địa phương, sự đầu tư đúng hướng, những chính sách phù hợp sát thực tiễn, các chủ thể tham gia chu trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức hiện nay góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm đạt và vượt kế hoạch đề ra./.

Chương trình OCOP là một Chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố, các khu công nghiệp), tận dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn theo hướng bền vững. Do vậy, việc phát phát triển sản phẩm OCOP là một tất yếu khách quan đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Để đánh giá phân hạng các sản phẩm OCOP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Trong đó, đã quy định chi tiết việc đánh giá phân hạng sản phẩm gồm 3 phần:
- Phần A: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm).
- Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm).
- Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (40 điểm).
Bước vào thực hiện chương trình ngành Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực của Chương trình OCOP tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Đề án, kế hoạch thực hiện, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thành lập bộ máy điều hành Chương trình thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, tư vấn, tập huấn về nội dung, cách thức triển khai đến các cấp, các ngành, đặc biệt đến các chủ thể và nhân dân về tầm quan trọng mục đích ý nghĩa của Chương trình OCOP.
Có thể nói, sau hơn 02 năm triển khai, Chương trình OCOP đã thực sự đi vào cuộc sống, được cả hệ thống chính trị, nhất là người dân, các chủ thể tham gia Chương trình đồng tình hưởng ứng. Hiện nay 21/21 huyện thành thị đã phê duyệt kế hoạch thực hiện. Chúng ta đặt mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ có 90 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng đạt 3 sao trở lên và kết quả năm 2019 đã có 48 sản phẩm đạt 3 sao trở lên (trong đó có 15 sản phẩm đạt 4 sao); Năm 2020 đến nay qua đánh giá vòng một Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã lựa chọ được 67 sản phẩm đạt 3 sao trở lên; như vậy đến cuối năm 2020 chúng ta có khoảng 115 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên/kế hoạch 90 sản phẩm (đạt 127,8%) và Nghệ An được đánh giá là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số sản phẩm đạt sao (cả nước hiện có … sản phẩm đạt 3 sao trở lên).
Đây là những sản phẩm tiêu biểu cho các vùng miền, đảm bảo các tiêu chí theo Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng do Chính phủ quy định thuộc 6 nhóm sản phẩm gồm: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải may mặc; đồ lưu niệm, nội thất trang trí; dịch vụ du lịch.
 Nhìn chung các sản phẩm tham gia dự thi đánh giá xếp hạng lần này phong phú, đa dạng về chủng loại; đảm bảo về chất lượng sản phẩm hàng hóa, hình thức mẫu mã, bao bì được nâng lên rõ rệt so với các năm trước đây, đặc biệt có sự tham gia của các Làng du lịch cộng đồng (HomeStay), các sản vật gắn với bảo tồn sản phẩm truyền thống thế mạnh của địa phương như: Gừng, Chè Tuyết Shan Kỳ Sơn; Thịt bò giàng Tương Dương; Nhút, Bưởi Thanh Chương, Thủy sản Thị xã Hoàng Mai; Lạc Diễn Châu…. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và đến nay toàn tỉnh đã có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành/đạt chuẩn Nông thôn mới, có 332/411 xã đạt tiêu chí số 10 về Thu nhập, chiếm 77%; có 246/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 59,8%.
Bên cạnh, có nhiều sản phẩm đạt sao OCOP thì theo khảo sát, đánh giá các sản phẩm sau khi được công nhận đạt 3 sao OCOP trở lên đã được đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nên được nhiều người tiêu dùng biết đến, đã từng bước tạo dựng, củng cố uy tín, niềm tin đối với người tiêu dùng; nhờ vậy, đã có nhiều thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh; mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng doanh thu bán hàng của nhiều sản phẩm vẫn tăng đáng kể, điển hình như các sản phẩm cà gai leo, dây thì canh, giảo cổ lam của Công ty CP dược liệu Pù Mát doanh thu bán hàng 8 tháng đầu năm 2020 đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2019; Công ty Biển Quỳnh đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2019…
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì quá trình phát triển các sản phẩm OCOP của các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Các sản phẩm dự thi đánh giá xếp hạng 02 năm vừa qua chủ yếu là sản phẩm sản xuất chủ yếu là thủ công, máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất còn hạn chế, các chủ thể chưa quan tâm đến kiểu dáng, nhãn mác, bao bì đóng gói nên chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, sức cạnh tranh trên thị trường thấp, giá thành cao,…
Thông qua thi đánh giá xếp hạng hàng năm xuất hiện các mô hình hay cách làm sáng tạo điển hình như các địa phương: Nam Đàn biết phát huy thế mạnh sản vật của vùng bán sơn địa, sản phẩm truyền thống có thế mạnh về du lich như: bột sắn dây, giò bê Nam Nghĩa, sản phẩm Sen quê Bác; Thanh Chương phát huy sản vật của vùng trung du miền núi như: phẩm chè, cây có múi, gà đồi,....; Con Cuông sản phẩm làng du lịch cộng đồng (HomeStay), rượu men lá, thổ cẩm; Tân Kỳ phát huy sản phẩm cây có múi, mật mía, mật ong, trứng gà; Quỳnh Lưu rượu đông trùng hạ thảo, tảo xoắn, đậu tương lên men, dò bê Từ Tâm; Yên Thành phát huy sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, cây có múi, gà đồi, dò bê. Ngoài ra, có một số địa phương phát huy sản phẩm ngành nghề truyền thống như: hương trầm Quỳ Châu, bánh đa Đô Lương, rượu Nghi Đức, rượu mú từn Long Lưu, nước mắm Cửa Lò, Diễn Châu,…
Để tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, đề nghị các cấp các ngành thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai Chương trình OCOP tại các địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị trong tâm xuyên suốt trong việc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian tới, tuân thủ đúng chủ trương Chu trình OCOP, khuyến kích các sản phẩm OCOP có tính cộng đồng cao và chất lượng tốt. Mỗi một địa phương cần phải xác định việc phát triển hoàn thiện sản phẩm OCOP ngoài mục đích kinh tế còn có ý nghĩa về mặt văn hóa, xã hội. Trong quá trình đánh giá phân hạng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, nể nang, chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng.
Thứ hai: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập huấn, hướng dẫn để cán bộ và nhân dân đặc biệt là các chủ thể tham gia chương trình OCOP hiểu được quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của Chương trình  là: Phát huy nội lực của các địa phương gắn với đơn vị hành chính làng, xã, huyện, thành phố, thị xã để phát huy sức sáng tạo và nội lực tiềm năng của các địa phương, tập trung phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn có giá trị gia tăng cao.
Thứ ba: Các ngành, các địa phương cần quán triệt phương châm: Mục tiêu phát triển hàng hóa sản phẩm OCOP là hướng tới các chủ thể và cộng đồng, Động lực cũng từ chủ thể và cộng đồng, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đặc biệt là ban hành khung pháp lý để các địa phương thực hiện, trong quá trình thực hiện cần phải tuân thủ 4 nguyên tắc “Tự nguyện; Địa phương hướng tới toàn cầu; Độc lập và sáng tạo; Đào tạo nguồn nhân lực”, đảm bảo đúng chu trình 6 bước, có lộ trình, kế hoạch rõ ràng.
Thứ tư: Các địa phương cần tổ chức rà soát, đánh giá kết quả công tác triển khai Chương trình OCOP của địa phương trong 02 năm vừa qua, ban hành kế hoạch thực hiện năm 2021-2025 đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức gây tốn kém về thời gian và kinh phí thực hiện.
Thứ năm: Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn các cấp hiểu rõ bản chất của chương trình; Phân công rõ trách nhiệm cán bộ theo dõi chỉ đạo chương trình, đặc biệt quan tâm chú ý đến chủ trương phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn làm cơ sở để phát triển các sản phẩm OCOP.
Thứ sáu: Coi trọng công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm và có cơ chế chính sách đủ mạnh để giúp các chủ thể hoàn thiện sản phẩm. Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải để khuyến khích, động viên, kích cầu các chủ thể đẩy mạnh sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Thứ bảy: Tăng cường vai trò và sự tham gia của chính quyền các cấp trong việc phát triển và đánh giá sản phẩm OCOP tiến hành hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các cam kết về chất lượng của chủ thể kinh tế sau khi đã có sản phẩm đạt sao OCOP nhất là đối với các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng cần xây dựng chính sách hỗ trợ để giúp các sản phẩm duy trì và phát triển để đạt được thứ hạng cao hơn. Đối với các sản phẩm tham gia chương trình chưa đạt chuẩn OCOP các ngành các địa phương tiến hành rà roát phân loại nhu cầu cần hỗ trợ trong đó ưu tiên các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế về thổ nhưỡng, cảnh quan, văn hóa và tính cộng đồng của địa phương. Rà soát và nâng cao chất lượng công tác đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo minh bạch và chất lượng, không chạy theo thành tích.
 Thứ tám: Các chủ thể sản xuất chủ động đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc và đổi mới dây chuyền sản xuất, mẫu mã bao bì sản phẩm, tổ chức sản xuất  nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trường xuất khẩu.
Thứ chín: Các địa phương cần quan tâm ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của trung ương và tỉnh trên địa bàn.
 Hy vọng rằng, với tiềm năng thế mạnh sẵn có của các địa phương, sự đầu tư đúng hướng, những chính sách phù hợp sát thực tiễn, các chủ thể tham gia chu trình OCOP trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức hiện nay góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm đạt và vượt kế hoạch đề ra./.

 

Nguồn tin: Đ/c Lê Văn Lương Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây